Leeswood Community Online

leeswood bridge

Local Police

Our local PCSO is 3684 Peter Jones,

mobile number 07989 169127

e-mail address: Peter.Jones5@nthwales.pnn.police.uk.

 Non  Emergency Contact Number Now you can dial 101, a 24 hour non-emergency number for the Police in Wales where you can report problems that don’t require a 999 response. You will speak to your Crime Stopper Number : 0800 555 111 (anonymous information)

For more information see the North Wales Police Website: http://www.north-wales.police.uk

Police Commissioner Arfon Jones

Link to North Wales Police & Crime Comissioner

Link to Leeswood Crime map 

 Swyddog Cymorth Cymunedol: Rhif Cysylltu os nad oes Argyfwng Nawr gallwch ffonio 101, sef rhif 24 awr i gysylltu â’r Heddlu yng Nghymru os nad oes argyfwng. Trwy wneud hyn gallwch roi gwybod iddynt am broblemau nad ydynt angen ymateb 999. Byddwch yn siarad gyda’ch Heddlu lleol a fydd yn cofnodi’r broblem i chi. Rhif Crime Stopper: 0800 555 111 (gwybodaeth ddi-enw)

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Heddlu Gogledd Cymru:  http://www.north-wales.police.uk

Police Commissioner Arfon Jones

Link to North Wales Police & Crime Comissioner