Local Police

 

 Non  Emergency Contact Number Now you can dial 101, a 24 hour non-emergency number for the Police in Wales where you can report problems that don’t require a 999 response. You will speak to your Crime Stopper Number : 0800 555 111 (anonymous information)

Local PCSO

Helen Holden 07890 388786

helen.holden@nthwales.pnn.police.uk

For more information see the North Wales Police Website: http://www.north-wales.police.uk

Police Commissioner

Andy Dunbobbin

Labour’s Andy Dunbobbin has been re-elected as the Police and Crime Commissioner (PCC) for North Wales. 

Results in full:
Andy Dunbobbin – Labour: 31,950
Richard Marbrow – Liberal Democrats: 7,129
Brian Jones – Conservatives: 26,281
Ann Griffith – Plaid Cymru: 23,466

Office of the Police and Crime Commissioner North Wales
Police Headquarters
Glan y Don
Colwyn Bay
Conwy  LL29 8AW

E-Mail Address OPCC@nthwales.pnn.police.uk

Link to North Wales Police & Crime Commissioner

Link to Leeswood Crime map 

 Swyddog Cymorth Cymunedol: Rhif Cysylltu os nad oes Argyfwng Nawr gallwch ffonio 101, sef rhif 24 awr i gysylltu â’r Heddlu yng Nghymru os nad oes argyfwng. Trwy wneud hyn gallwch roi gwybod iddynt am broblemau nad ydynt angen ymateb 999. Byddwch yn siarad gyda’ch Heddlu lleol a fydd yn cofnodi’r broblem i chi. Rhif Crime Stopper: 0800 555 111 (gwybodaeth ddi-enw)

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Heddlu Gogledd Cymru:  http://www.north-wales.police.uk

 

Share this page